Az ÁSZ jelentés röviden, de lényegre törő módon írja le az elvégzett vizsgálatokat. Sajnos kevés számú kritikát fogalmaz csak meg a Kormánnyal szemben, és a tavalyi megállapításai ellenére véghezvitt, vagy figyelembe venni elmulasztott javaslatok vizsgálatára nem tér ki, nem végzett ilyeneket.

A 2010-es jelentésben megfogalmazott megállapítások ellenére/azokkal szembemenő kormányzati lépésekről nem ejt szót, és nem is vizsgálta azok megvalósulását/hatását annak ellenére, hogy elnöki hatáskörben jogosult lett volna a vizsgálatok és a kapacitás 30%-a erejéig javaslatot tenni és vizsgálatot kezdeményezni.

 

A vizsgálatok túlnyomórészt szabályszerűségi vizsgálatok, és nem térnek ki az adott vagyon/forrásfelhasználás célszerűségi, gazdaságossági vizsgálatára.

 

Véleményem szerint a 8. és 9. pontban írtak a legfontosabbak a jelentésben, ezek világítják meg legjobban az átgondolatlan, kizárólag a megszorítások fiskális hatását szem előtt tartó, de távolabbi, gazdasági-társadalmi-strukturális problémákat figyelmen kívül ható intézkedéseket.

 

A 10. pontban írtak az energiaracionalizálás témáját érintik, amely szintén az LMP programja szerint kiemelt fontossággal bír

A megállapításokhoz az alábbi észrevételek fűzhetők, kérdések kapcsolhatók.